Retningslinjer og indsatser

Vi sikrer vores grundvand med retningslinjer på myndighedsopgaven og indsater i planen

For at opfylde målet om rent og rigeligt grundvand i planområdet er der i denne plan udarbejdet særlige retningslinjer for Tønder Kommunes administration samt en række indsatser, der skal udføres af enten det enkelte vandværk eller af kommunen. Desuden følger vi i Tønder Kommune de retningslinjer, der gælder for hele kommunen.

Retningslinjer
De særlige retningslinjer gælder for planområdet, og de generelle retningslinjer gælder for hele kommunen. De særlige retningslinjer finder du i venstre kolonne her på siden. De generelle retningslinjer findes ved at følge linket:

Generelle retningslinjer

Indsatser
Tønder Kommunes indsatser omfatter indsatsområdet (IO) udenfor og indenfor vandværkernes indvindingsoplande. Vandværkernes indsatser omfatter indvindingsoplandet til det enkelte vandværk. Indsatserne finder du i venstre kolonne her på siden.

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.