Handleplan for bekæmpelse af rotter i Tønder kommune

Til opnåelse af de overordnede målsætninger vil Tønder kommune bruge forskellige midler. Der vil blive indkøbt et program, der gør det muligt at registrere antallet af rotteranmeldeser geografisk. Tønder kommune vil også undersøge mulighederne for at få rottebestanden i kloakkerne nedbragt ved indkøb af de såkaldte Wise-Traps. Det er en slags rottefælder, der dels dræber rotterne og dels registrere antallet af dræbte rotter. Derudover vil Tønder kommune forbedre oplysningen om, hvordan rotter bekæmpes bedst muligt både hos private og hos virksomheder.

  1. Alle henvendelser om rotter registreres i Rotteweb.
  2. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer, Wise-traps til at fange rotter, og rottespærer til at begrænse adgangen anvendes hvor det er hensigtsmæssigt
  3. Oplysningskampagner om anmeldelse af rotter.
  4. Der stiles mod, at gift undgås, og at smækfælder benyttes i stedet for gift, hvor muligt.

Planportal

Tilbage til Planportalen

Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt.

Billeder