Planens betydning for min ejendom

Hvis du opdager at du har rotter på din ejendom skal du fortælle det til kommunen. Det kan ske via Tønder kommunes hjemmeside eller via telefon, se link her til højre.

Anmeldelsen vil gå videre til Tønder kommunes rottebekæmper, der kan angive problemtypen af rotteforekomsten i Rotteweb. Rottebekæmperen får direkte besked fra hjemmesiden om anmeldelsen.

Når anmeldelsen er sket vil rottebekæmperen tage ud og se på ejendommen og finde frem til årsagen for rotte besøget. Rottebekæmper går i dialog med husejer om at løse problemet. Hvis årsagen er omfattende skader i kloak, eller hvis rottebekæmper og husejer ikke kan finde en løsning vil sagen gå videre til myndighedsbehandling. I helt sværre tilfælde kan der tilkaldes assistance fra Naturstyrelsen

  • Er årsagen kloakken:

a) Forsyningen kontaktes og det aftales om det, som en service er hensigtsmæssigt at sætte en spærre i det offentlige kloaksystem, for at begrænse rotteangrebet hos private husejere indtil årsagen er fundet.

b) Fejlen skal udbedres i løbet af kort tid (4-6 uger) uanset om det er private kloakrør eller forsyningens kloakrør, der er årsag til rotteangrebet

c) Private oplyses af rottebekæmper om, hvilke forhold der skal udbedres (henstilling). Ved manglende udførelse af fornødne foranstaltninger efter 4-6 uger varsles grundejeren påbud om at udbedre skaderne af Tønder Kommune

d) Kloakmestererklæring skal indsendes som dokumentation

  • Er årsagen oplag af foder eller affald:

a) Private oplyses af rottebekæmper om, hvilke forhold der skal udbedres (henstilling). Ved manglende udførelse af fornødne foranstaltninger efter 4-6 uger varsles grundejeren påbud

b) Der foretages op følgende tilsyn på ejendommen, enten af rottebekæmper eller medarbejder fra kommunen, for at klarlægge om forholdene vedr. oplag af foder og affald er bragt i orden.