Indsatsområder og nye tiltag

På baggrund af de rammer, der sættes nationalt og fra EU, og ud fra Tønder Kommunes egne ønsker og krav til affaldsområdet, har kommunen udpeget en række indsatsområder for den kommende planperiode. Disse er:

  • Indsamlingsordninger
  • Farligt affald
  • Affald fra kommunale institutioner
  • Genbrugspladser og grenpladser
  • Affald i naturen og det offentlige rum
  • Information og læring
  • Byggeaffald
  • Erhvervsaffald

I det følgende beskrives de initiativer, der vil blive gennemført for hvert indsatsområde. Klik til venstre på skærmen for en nærmere beskrivelse af indsatsområderne og initiativerne.