Miljøvurdering

Det følger af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 425 af 18. maj 2016), at der skal udarbejdes en miljøvurdering, når kommunen udarbejder planer og programmer inden for affaldshåndtering, der er omfattet af lovens bilag 2.