Tidsplan og økonomi

I nedenstående tabel ses den samlede forventede tidsplan for initiativerne i affaldsplanen.

Initiativer/År 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indsamlingsordninger generelt  
Opfølgning og udrulning af indsamlingsordning for madaffald                        
Revurdering af indsamlingsordninger for alle husstande                        
Udbredelse af affaldsøer og mulighed for private ordninger                        
Sorteringsanalyser for restaffald, madaffald og genanvendelige materialer                        
Bedre indmelding af fejlsorteringer                        
Information om affaldsordninger                        
Understøtte brugen af særligt udvalgte person som informationsformidlere                        
Fortsat udvikling af online sorteringsguide                        
Farligt affald  
Miljøkassen gøres obligatorisk                        
Vurdering af egnede løsninger til sommerhuse og ved affaldsøer                        
Affald fra kommunens institutioner                        
Information, dialog og vejledning til offentlige institutioner                        
Sorteringsanalyser                        
Genbrugspladser og grenpladser  
Indførelse af døgnåbent på alle genbrugspladser                        
Reduktion af stort og småt brændbart                        
Genbrug af byggematerialer på genbrugspladserne                        
Information og POP Ups på genbrugspladserne                        
Affald i naturen og det offentlige rum  
Understøtte tiltag med frivillige aktiviteter for indsamling af henkastet affald                        
Deltage i nationale indsamlingsprojekter                        
Undersøge muligheden for sortering af affald i det offentlige rum                        
Information og læring  
Generelle informationsaktiviteter over året                        
Brugerundersøgelser                        
Byggeaffald  
Stikprøvekontroller for anmeldelse af byggeaffald                        
Tilsyn på byggepladser og information                        
Erhvervsaffald  
Affaldstilsyn ved udvalgte virksomhedstyper                        
Fokus på sortering af affald ved virksomheder og landbrug                        

I nedenstående tabel ses skøn over de årlige udgifter, der knytter sig til initiativerne i perioden 2021-2026.

Initiativer/År - udgifter 2021
Udgifter i kr.
2022
Udgifter i kr.
2023
Udgifter i kr.
2024
Udgifter i kr.
2025
Udgifter i kr.
2026
Udgifter i kr.
Indsamlingsordninger generelt  
Opfølgning og udrulning af indsamlingsordning for madaffald til alle husstande 1.500.000          
Revurdering af indsamlingsordninger for alle husstande 200.000          
Udbredelse af affaldsøer og mulighed for private ordninger 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000    
Sorteringsanalyser for restaffald, madaffald og genanvendelige materialer 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Bedre indmelding af fejlsorteringer - - - - - -
Information om alle affaldsordninger 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Understøtte brugen af særligt udvalgte person som informationsformidlere 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Fortsat udvikling af online sorteringsguide 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Farligt affald  
Miljøkassen gøres obligatorisk (*) 1.500.000          
Vurdering af egnede løsninger til sommerhuse og ved affaldsøer
(Er ikke udgiftssat indtil løsninger besluttes)
- - - - - -
Affald fra kommunens institutioner  
Information, dialog og vejledning til offentlige institutioner 200.000          
Sorteringsanalyser ved offentlige institutioner (*)   200.000   200.000   200.000
Genbrugspladser og grenpladser  
Indførelse af døgnåbent på alle genbrugspladser (*) 400.000 400.000        
Reduktion af stort og småt brændbart   200.000 200.000 200.000    
Genbrug af byggematerialer på genbrugspladserne 200.000 200.000        
Information og POP Ups på genbrugspladserne 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Affald i naturen og det offentlige rum  
Understøtte tiltag med frivillige aktiviteter for indsamling af henkastet affald (**) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Deltage i nationale indsamlingsprojekter (**)   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Undersøge muligheden for sortering af affald i det offentlige rum (**)   200.000 200.000      
Information og læring  
Generelle informationsaktiviteter over året 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Brugerundersøgelser 100.000   100.000   100.000  
Byggeaffald  
Stikprøvekontroller for anmeldelse af byggeaffald (***) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Tilsyn på byggepladser og information (***)   30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Erhvervsaffald  
Affaldstilsyn ved udvalgte virksomhedstyper (**)   50.000   50.000    
Fokus på sortering af affald ved virksomheder og landbrug (***) 50.000          

 

Tønder Forsynings renovationsgebyr i 2020 for en gennemsnitlig privat husstand (et parcelhus med en 240 liter beholder til dagrenovation og en 240 liter beholder til genbrugsmaterialer) var 3.387 kr.

Herudover opkræves et kommunalt administrationsgebyr for husholdningsaffald.

Renovationsgebyret for private husstande forventes ikke at stige væsentligt som konsekvens af affaldsplanens initiativer. Der vil være en stigning i forhold til den generelle prisregulering.

Nogle initiativer i planen er af mere eller mindre driftsmæssig karakter. Finansieringen af disse initiativer er indeholdt i de nuværende budgetter og takster.

Initiativer, der vil påvirke Tønder Forsynings budget og takster, er markeret med (*).

Initiativer, der skal skattefinansieres, er markeret med (**)

Initiativer, der vil påvirke administrationsgebyr for affald, er markeret med (***)