Oplysninger om Tønder Kommune

Tønder Kommune har et areal på 1.184 km².

 

Indbyggertallet for de seneste 3 år er:

2017: 37.926

2018: 37.776

2019: 37.587

 

I 2019 var der i alt registreret 20.299 boliger i kommunen fordelt som følger:

Boligtype 2019
  Antal %
Parcelhuse/stuehuse 12.514 62
Række-, kæde- og dobbelthuse 2.646 13
Etageboliger 2.401 12
Kollegier 37 0,1
Døgninstitutioner 48 0,2
Fritidshuse 40 0,1
Ubeboede fritidshuse 2.482 12
Øvrige 131 0,6
I alt 20.299 100

Driften af alle affaldsordninger for private borgere og kommunale institutioner i Tønder Kommune, varetages af Tønder Forsyning.