Krav og lovgivning

Tønder Kommune må kun afhente genanvendelige fraktioner fra private husstande og kommunale institutioner. Private virksomheder skal selv sørge for at etablere ordninger for genanvendeligt affald.

I henhold til gældende affaldsbekendtgørelse har Tønder Kommune udarbejdet regulativer, som er gældende både for private husholdninger og for erhverv.