Opfølgning på planen

Når indsatsplanen er godkendt, skal indsatserne gennemføres. De berørte parter mødes en gang årligt, for at gøre status. Hvis der er alvorlige afvigelser fra den plan der er vedtaget vil det blive besluttet hvad der skal gøres for at følge op på det.

Det er vigtigt, at forløbet af indsatsplanen løbende følges, og at den nyeste viden inddrages.

Forhold som grundvandskvalitet, indvindingsstruktur, arealanvendelse, nedbør og afstrømning samt lovgivning kan ændre sig og dermed forskyde grundlaget og rammerne for indsatsplanen. Såfremt grundlaget for indsatsplanen ændres væsentligt, kan det blive nødvendigt at revidere planen, så der tages højde for ændringerne.

Som et led i opfølgningen skal Tønder Kommune og vandværkerne minimum en gang årligt mødes for at vurdere, om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen.

Tønder Kommune er ansvarlig for, at der indkaldes til møderne.

Til toppen af siden

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.