Forord

Udbredelsen af rotter skal bekæmpes i Tønder kommune. Tønder kommune har udarbejdet denne handlingsplan for at bekæmpe udbredelsen af rotter. Tønder Kommunes overordnede mål med rottebekæmpelsen og hvilke tiltag der skal til for at opnå målene, fremgår af planen. Hovedmålet er, at der ikke må være rotteangreb i bygningerne og at bekæmpelsen skal ske med så lavt et gift forbrug som muligt.

I denne handlingsplan kan du se de konkrete tiltag som Tønder Kommune, bla. i samarbejde med Tønder Forsyning A/S vil gennemføre i løbet af de næste 3 år for at opnå målene.

Planportal

Tilbage til Planportal

Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt