Lovgivning

I bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 696 af 26/06/2012) er det vedtaget, at kommunalbestyrelsen skal foretage en effektiv rottebekæmpelse vedtage en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal mindst revideres hvert 3 år. Handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal komme ind på følgende områder, hvor det er relevant:

  1. Overordnede mål for rottebekæmpelse i kommunen
  2. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
  3. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
  4. konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

Planportal

Tilbage til Planportalen

Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt