Forholdet til anden relevant planlægning

Handleplanen indgår i det danske planlovsystem. Der skal være sammenhæng i plansystemet og derfor er nogle planer styrende for andre og skal være koordinerede.

Følgende sektorplaner er bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer og handleplaner herfor. Desuden er kommunale risikostyringsplaner samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold.

Figur 10 - Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis)