Gennemførelse af indsatser i 2015

I den kommende planperiode skal Tønder Kommune udelukkende iværksætte indsatser på spildevandsområdet og vandløbsområdet.

Indsatserne vil blive gennemført på grundlag af de eksisterende særlovgivninger (Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven m.v.) og under hensyn den aftale, der forventes indgået mellem Staten og Kommunernes Landsforening, om administration af de tilskudsordninger m.m., der knytter sig til de enkelte indsatser.

Klik dig videre i menuen til venstre.