Tilbageblik på sidste affaldsplan

Tønder Kommune har i sidste planperiode gennemført følgende konkrete tiltag:

 • Etableret affaldsøer i Tønder Midtby, ved boligforeninger og i sommerhusområder.
 • Indført ordning for indsamling af brugte tekstiler ved husstanden.
 • Gennemført sorteringsanalyser på restaffald og genanvendeligt affald.
 • Indført døgnåbent på to genbrugspladser.
 • Etableret en ny genbrugsplads i Tønder.
 • Gennemført generelle og specifikke informationskampagner.

Derudover har der været gennemført en række evalueringer og opfølgninger på diverse andre tiltag.

Fra 2010 til 2018 er den samlede mængde affald fra private i Tønder Kommune faldet med ca. 38 % til 30.900 tons i 2018, mens erhvervsaffaldet er faldet med ca. 9 % til 55.500 tons i 2017.

Den samlede genanvendelse for affald fra private i 2010 var 70 % mens den i 2018 er opgjort til 55 %. Genanvendelsesprocenten for erhvervsaffald i 2017 (baseret på tal fra Miljøstyrelsens database ADS) er opgjort til 72 % i 2010 var denne beregnet til 87 %.

Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald i Tønder Kommune, baseret på de syv fraktioner, som den nationale affaldsplan fra 2013 angiver, er for 2018 opgjort til 30 % (se også faneblad om kortlægning).

I dag er der følgende indsamlingsordninger for husholdningsaffald i Tønder Kommune:

 • Indsamling af dagrenovation, plast, metal, glas, papir, småt pap, tekstiler, batterier og småt farligt affald ved husstanden.
 • Indsamling af stort genbrug ved husstanden ved tilkaldeordning.
 • Indsamling af dagrenovation, plast, metal, glas, papir og småt pap ved affaldsøer.
 • Indsamling af affald generelt på fem genbrugspladser, herunder fra erhverv.
 • Indsamling af haveaffald på 14 grenpladser.

Den samlede status for affaldsmængder, behandlingsformer og ordninger i Tønder Kommune, samt en prognose for de fremtidige affaldsmængder, fremgår af kortlægning og status.