Borgmester forord

Tønder Kommune ligger som et ankerpunkt til vores nabo Tyskland, og resten af Europa. Det er naturligt vi ikke ser grænserne til vores naboer som en forhindring, men som en positiv virkelighed vi udnytter og arbejder på tværs af.

Nok er vi blevet færre i Tønder Kommune og vi må som samfund løfte mere for at skabe en positiv udvikling for vores borgere. En udvikling, der hviler på vores erhvervsliv, turismen og landbruget, men i lige så høj grad også på vores unikke kultur, landskab og natur og ikke mindst på vores borgere, unge som gamle, ny tilflyttede som fastboende.

Der er stort set fuld beskæftigelse i Tønder Kommune, men det er forsat vigtigt vi skaber muligheder for vækst og udvikling i hele kommunen, ikke kun for handel, industri og service men også for vores vigtige landbrugs erhverv.

Vores kultur, landskab og natur har formet vores byer, måden vi lever på og driver vores landbrug, de er både en del af vores fortid, men også en central ressource, vi både værner om og udvikler.

Det er også vigtigt at vi udvikler fællesskaberne i kommunen, det sker naturligt i et aktivt samspil med borgere i alle aldre. Vi håber på den måde, at vi kan fremme lysten til at lære hele livet, og vi kan give borgerne modet til at være en aktiv del af kommunen.

Kommuneplanen er et vigtigt dokument, fordi den samler visioner, strømninger og mål for vores fysiske udvikling i de kommende 12 år. Den er samtidigt grundlaget når det lægges detaljerede planer indenfor de enkelte områder. Kommuneplanen er ikke et statisk dokument, men tilpasses løbende og revurderes hvert fjerde år.

Kommuneplanen skal blandt andet:

  • udmønte visionerne i Planstrategien 2013-2014.
  • indeholde mål og retningslinjer for den fysiske planlægning og udvikling af kommunen.
  • ære et arbejdsredskab for administrationen, der understøtter en smidig sagsbehandling i forhold til borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere.

Kommuneplan 2017-2029 er delvis revideret ud fra temaerne Den dansk-tyske forbindelses og Erhverv, Borgere, byer og boliger, Det åbne land og Energi og klima, som vedtaget i Planstrategi 2013-2014. Derudover er kommuneplanen revideret ud fra statens interesser i kommuneplanlægningen samt den nye planlov.

Kommuneplanen er ikke alene et visions- og udviklingsværktøj for politikere og administration, planen er også et detaljeret opslagsværk for alle, der ønsker at vide noget om Tønder Kommune. Kommuneplan 2017-2029 indeholder nemlig en stor samling data om hele kommunen.

Så hvis du har brug for faktuelle oplysninger om trafik og veje, landskab, natur, kultur og fritid eller erhverv, så kan du med stor sandsynlighed finde oplysningerne i kommuneplanen. Derfor kan kommuneplanen være et nyttigt og brugbart redskab for vores borgere og virksomheder.


Borgmester Henrik Frandsen,

Skærbæk 4 juli, 2018.

 

Borgmester
Henrik Frandsen (V)