Vandforsyning i Tønder Kommune

Alle skal have adgang til drikkevand af høj kvalitet i Tønder Kommune. Vi ønsker derfor at samarbejde med borgere og virksomheder om at passe på vores grundvand. Vi koordinerer vandforsyning fra den kommunalt ejede vandforsyning og fra private vandforsyninger, og vi følger opmærksomt vandforbruget hos forbrugerne.

Styrke ved vandforsyningen
Der er normalt god adgang til grundvand i kommunen. Vandet er generelt i en så god kvalitet, at det kan anvendes til drikkevand. Vi vurderer også, at vi har tilstrækkeligt med grundvand. Derfor kan vi også i de kommende år forvente at producere tilstrækkeligt med drikkevand.

Fokus på vandforsyningen
Selvom forholdene er gode for at producere drikkevand, arbejder vi målrettet for at sikre ressourcerne. Vi koordinerer vandforsyningen fra det kommunalt ejede Tønder Forsyning og de 26 private vandforsyninger (23 med egen vandindvinding). Kommende generationer skal også kunne forsynes med drikkevand i god kvalitet, og leveringen af drikkevand skal ske på en betryggende måde. Der skal være stor sikkerhed omkring forsyningen.

Læs mere om beskyttelse af grundvandet under emnet: Landskab, natur og vand.

Overordnede mål for vandforsyningen
Vi vil sikre drikkevand af høj kvalitet til borgere og virksomheder, og vi vil sikre høj grad af sikkerhed omkring forsyningen. Vi vil tage udgangspunkt i bæredygtige principper, når vi skal vurdere forhold omkring vores vandforsyning, og når vi skal sikre forbruget i forhold til de ressourcer vi har at gøre godt med.

Afsnittet indeholder:

26 private almene vandforsyninger og det kommunalt ejede Tønder Forsyning skal samarbejde om at sikre den fremtidige vandforsyning. Det skal ske ud fra bæredygtige principper. Derfor tager vi udgangspunkt i målene både for vandindvinding og for vand, som du kan læse mere om under afsnittet Landskab, natur og vand.

Klik her for at komme til afsnittet Landskab, natur og vand.

For at sikre, at vi fremover kan forsyne borgerne med drikkevand af høj kvalitet i kommunen, har vi udarbejdet en vandforsyningsplan, der er grundlaget for den kommunale sagsbehandling på området for vandforsyning.

Vandværkerne, der forsyner borgerne og virksomhederne i kommunen med drikkevand, skal udarbejde beredskabsplaner. Disse planer skal være med til at sikre, at borgere og virksomheder også fremover trygt kan anvende drikkevandet fra vandværkerne og, at leveringen sker med stor sikkerhed omkring forsyningen.

I 2014 blev der udarbejdet en samlet vandforsyningsplan for Tønder Kommune.
Den beskriver, hvilke retningslinjer, der ligger til grund for den almene vandforsyning i Tønder Kommune.

Vandforsyningsplanen beskriver hvilke områder, der hører under de enkelte vandforsyninger. Den beskriver de bestemmelser, som der skal administreres efter for de enkelte områder.

Klik her for at komme til vandforsyningsplanen.

De nærmere regler for de enkelte vandværker fremgår af deres vedtægter og regulativer.

Vandforsyningen i Tønder Kommune sker fra 27 almene vandforsyninger. Der er 26 private vandværker (23 har egen indvinding), samt Tønder Forsyning A/S, der er ejet af Tønder Kommune. Tønder Forsyning har 3 vandværker med egen indvinding.

Private almene vandværker:
En oversigt over de almene vandværker findes i vandforsyningsplanen eller kan fås ved at henvende sig til Tønder Kommune.

Tønder Forsyning:
Tønder Forsyning er et kommunalt ejet forsyningsselskab, hvor et af forsyningsområderne er vandforsyning.

Vandforsyningen dækker tidligere Højer, Løgumkloster og Tønder vandværker, samt ledningsnettet på Rømø (vandet til Rømø købes hos Skærbæk Vandværk). Nedenfor er en oversigt over data for de enkelte vandværker:

Værk

Boringer

Ledningsanlæg

Vandmængder

Tønder

9 boringer i drift

Råvand: 14,9 km

Drikkevand: ca. 200 km

~ 1.000.000 m3/år

Højer

2 boringer i drift

åvand: 0,3 km

Drikkevand: ca. 45 km

~ 110.000 m3/år

Løgumkloster

3 boringer i drift

Råvand: 17,4 km

Drikkevand: ca. 120 km

~ 500.000 m3/år

Rømø

Vand leveres fra Skærbæk Vandværk

Skærbæk Vandværk

Råvand: -

Drikkevand: ca. 96 km

~ 330.000 m3/år

For yderligere oplysninger om Tønder Forsyning henvises til Tønder Forsynings hjemmeside.

Tønder Forsyning arbejder på en samlet sanerings- og strukturplan for vandforsyningen således, at fremtidige investeringer i drikkevandsforsyningen optimeres mest muligt. En del af saneringerne er allerede gennemført. Yderligere oplysninger fås på Tønder Forsynings hjemmeside.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

Vandforsyningskort med vandværker og oplande.

 

 Billeder

Nedgravning af vandledninger.Vandværk i Tønder Kommune.