Landskab, natur og vand i Tønder Kommune

Naturen er et meget stort aktiv for Tønder Kommune. Vi vil bevare og forbedre landskab, natur og vand, til glæde for beboere og besøgende - og for de kommende generationer.

Tønder Kommune er ikke så tæt befolket, og der er ikke så mange tekniske anlæg, som i andre dele af landet. Derfor er landskabet mindre påvirket, og der er lidt mere plads til naturen. Her er store områder, hvor der er vild natur - for eksempel moserne og klitterne på Rømø.

Kystlandskaberne på vadehavskysten er helt enestående. De er store og uforstyrrede, og med et dyreliv, som man ikke ser andre steder. Nationalpark Vadehavet strækker sig fra nord til syd i Tønder Kommune. Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder. Derfor blev Vadehavet i 2014 udpeget som en del af UNESCOs verdensarv. Det betyder, at der er kommet et særligt fokus på vores natur og kulturværdier i kystlandskabet.

Tønder Kommune har mange vandløb. Vandløbene er vigtige af hensyn til afvandingen, der betyder meget for kommunens virksomheder. Samtidig er vandløbene levested for mange spændende dyr, bl.a. de sjældne fisk: Snæblen og Dyndsmerlingen. Vandløbene har også betydning for friluftsliv, lystfiskeri og kanosejlads.

Vi har også andre store og spændende naturoplevelser at byde på. Marsken, de store moser og skove adskiller sig en del fra de naturoplevelser, man kan få i andre dele af landet.

Du kan læse mere om hvordan, vi tager vare på landskab, natur og vand ved at klikke på disse afsnit:

 

Billeder

Arnå, der er en del af Vidå-systemet.

Rømøhede