Kulturarv i Tønder Kommune

Kulturarven fortæller om kommunens udvikling gennem tiden. Den viser hvad landskabet har betydet for byernes beliggenhed og for byggemåden og byggeskikken. Kulturarven fortæller også om, hvordan vi har udnyttet jorden i marsken, ådalene og på bakkeøerne. Kulturarven er en central ressource i kommunen.

Kulturhistorie
Kulturhistorien fortælles gennem de fysiske spor, der er bevaret og som kan ses i landskabet. Vi aflæser fortællinger om menneskenes bosætninger, deres levevis og de vilkår som landskabet har givet fra oldtid til nutid. Kulturhistorien beskrives f.eks. i fortidsminder, i marsken med værfter og diger, i bebyggelserne, i kultur - og kirkelandskaberne.

Vi har udpeget velbevarede kulturmiljøer, som viser væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling i området.

 Billeder

Købstadsmiljø


Landsbymiljø

 

 Faktaboks

Kulturarven skal være en central ressource, som kan tiltrække borgere og turister.