Status og historik

Kommuneplan 2017-2029 for Tønder Kommune er endelig vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2019, og offentlig bekendtgjort den 10. maj 2019.

I høringsperioden fra den 4. juli til den 1. oktober 2018 indkom der i alt 73 høringssvar fra borgere, firmaer, interesseorganisationer, nabokommuner og myndigheder. Behandlingen af disse høringssvar og deres indflydelse på den endelige kommuneplan fremgår her:

Kommuneplan_2017_2029_behandling_af_horingssvar_31012019.pdf (2.1 MB).

Oversigt over ændringer af kommuneplan

Statusnotat_28_06_2018.pdf (249.6 KB), for ændringer af Kommuneplan 2017-2029. 

 

Kommuneplantillæg vedtaget i 2019

Kommuneplantillæg nr. 101-540 - Erhvervsområde ved Algade og Voddervej, Frifelt

Kommuneplantillæg nr. 105-630 - Boliger ved Ludvig Andresensvej i Tønder, Tønder

Kommuneplantillæg nr. 104-410, Erhvervsområdet Brundtlandparken, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 110-620 Skov- og erhvervsområde Tønder Nord, Tønder

Kommuneplantillæg nr. 111-510 - Marsk Camp A/S, Skærbæk

 

Kommuneplantillæg vedtaget i 2020

Kommuneplantillæg nr. 113-410 - Centerområde ved Søndergade Syd, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 114-110 - Biogasanlæg ved Storde, Bredebo

Kommuneplantillæg nr. 117-680 - Brinksgaard, Tønder