Ferie- og sommerhusområder i Tønder Kommune

Kvalitet i sommerhusområderne er vigtig for turismen i Tønder Kommune. Vi vil udvikle kvaliteten i de eksisterende sommerhusområder, og vi vil udvikle områderne, så turisterne kan benytte sig af dem hele året.

Styrker i sommerhusområder
Sommerhusområderne danner hvert år rammen om mange familiers friluftsliv. Turister får her adgang til mange af kommunens rigdomme. Tønder Kommune byder på naturoplevelser, strandture til Rømøs brede sandstrande, ture i naturen, lystfiskeri og kulturelle aktiviteter. Kulturarven har også stor værdi i sommerhusområderne.

Fokus på sommerhusområder
Vi vil have vedvarende fokus på udvikling af kvaliteten i ferietilbud i sommerhusområderne. Kvaliteten er vigtigere end mængden af tilbud. De forbedringer vi arbejder med, skal understøtte bedre livskvalitet, sundhed og miljø. Vi vil skabe variation og nye muligheder for forskellige aldre og interesser.

Overordnede mål for sommerhusområder
Vi ønsker at forbedre kvaliteten i flere af de eksisterende ferie- og sommerhusområder. Vi vil gerne opnå, at områderne udnyttes bedre af turister året rundt. Derfor sker der også løbende en forbedring af attraktioner og oplevelser, så de kan skille sig ud som noget særligt for Tønderegnen.

Afsnittet indeholder:

Der skal være mulighed for at udvikle forskellige og nye typer af tilbud, og der skal være plads til unikke overnatningsmuligheder. Gæster skal have adgang til den særlige natur, vi kun finder i Tønder Kommune.

Mål for ferie og sommerhusområder
Vi vil:

 • arbejde for at udvikle nye sommerhusformer.
 • arbejde for at øge interessen for ferie- og sommerhusområderne på de europæiske markeder.
 • løbende kortlægge hushandel i sommerhusområderne.
 • sikre at sommerhusområderne bibeholder deres individuelle præg, og ikke udvikler sig i retning af parcelhusområder.

Handlinger
Vi:

 • sikrer muligheder for helårsturisme.
 • sikrer udbygnings- og udviklingsmuligheder for sommerhusområder.
 • arbejder målrettet for, at skabe harmoni imellem at benytte og beskytte naturen, når ferie- og sommerhusområderne udvikles.
 • samarbejder med alle interessenter, for at øge kvaliteten af sommerhusområder.

Dette afsnit beskriver retningslinjerne for udlæg af arealer til sommerhusområder.

Sommerhusområder i kystnærhedszone
Retningslinje 4.4.1
Eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen fastholdes til ferie- og fritidsformål.

Inden for kystnærhedszonen, kan sommerhusområder ikke udvides og der kan ikke foretages nye udlæg, med mindre det sker i overensstemmelse med et landsplandirektiv.

Foretages der udvidelser eller udlæg, i forbindelse med et landsplandirektiv, skal områderne udlægges efter en konkret vurdering. Rekreative og turistmæssige interesser skal vurderes i forhold til andre interesser i det åbne land. Det gælder også natur- og landskabsinteresser.

Sommerhusområder uden for kystnærhedszone
Retningslinje 4.4.2
I turistområder, uden for kystnærhedszonen, kan der ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder, eller der kan foretages nye udlæg. Det skal ske i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, og det skal ske ud fra en konkret vurdering af rekreative og turistmæssige interesser i forhold til andre interesser i det åbne land, herunder natur- og landskabsinteresser.

Kvalitet i eksisterende sommerhusområder
Retningslinje 4.4.3
I forbindelse med planlægning eller anlægsarbejde i eksisterende sommerhusområder skal kvaliteten øges. Det kan handle om, at fællesfaciliteter, fælles opholdsarealer, legepladser m.m. forbedres visuelt eller funktionelt, eller der kan ske forbedringer i naturen i form af stier, beplantning eller naturpleje.

Til toppen

Sommerhusområder udgør grundlaget for de overnattende turister og har derfor stor betydning for turisterhvervet i kommunen. En positiv udvikling i sommerhusområderne skal sikres, uden at vi går på kompromis med de unikke natur- og kulturoplevelser.

Redegørelsen beskriver:

Styrken i sommerhusområderne
I 2015 er der omkring 2500 sommerhuse i Tønder Kommune og med over 850.000 overnatninger om året spiller sommerhusene også en stor rolle for turismen. Sommerhusene spiller også en vigtig rolle for det lokale forretningsliv og er med til at understøtte bylivet i kommunens byer.

Udbygning i kystnærezoner
Rømø er beliggende i statens kystnærhedszone, hvor kommunen ikke, uden tilladelse fra staten, kan udlægge nye sommerhusområder eller udbygge eksisterende. 
Med de begrænsede muligheder for udbygning i sommerhusområderne, især i de kystnære områder, skal kvaliteten i de eksisterende sommerhusområder have særlig opmærksomhed. Faciliteterne kan forbedres. Der kan udvikles nye overnatningsformer i takt med, at efterspørgslen stiger på f.eks. større udlejningssommerhuse eller i takt med, at alternative ejerskabsformer opstår med nye og anderledes behov.

Ferie- og sommerhusområder
Samlet set er der i Tønder Kommune otte sommerhusområder fordelt i de to turistområder, der ligger langs vadehavet og inde i midtlandet. 
Rømø er det største sommerhusområde inden for kommunen med omkring 1500 sommerhuse fordelt på syv sommerhusområder:

 1. Vestergård ved Sønder Strand
 2. Vesterhede nær østkysten
 3. Kromose, østkysten
 4. Kongsmark, østkysten
 5. Lakolk, vestkysten
 6. Toftum, Nordøen
 7. Bolilmark, Nord/Midtøen

Sommerhusområderne på Rømø har en speciel karakter og er beliggende i Nationalpark Vadehavet.I 2014 blev Vadehavet optaget som UNESCO verdensarv. Vadehavet har dermed opnået en særstatus med en unik og varieret natur bestående af forskellige landskabstyper. 
Afhængig af beliggenheden, er der et varieret udbud af servicefaciliteter.

I juni 2005 udsendte Miljøministeriet "Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen", som muliggjorde udvidelse af 3 områder på Rømø med maksimalt 113 sommerhuse. Der er sket planlægning af områderne, som er indarbejdet i kommuneplanen. Området ved Toftum er lokalplanlagt til fuld udbygning, mens de øvrige områder kun er delvist lokalplanlagt. Det betyder, at der indenfor den gældende kommuneplan kan udarbejdes lokalplaner for yderligere 11 sommerhuse ved Sønderstrand.

Arrild Ferieby er en del af turistområdet i midtlandet. Den grænser op til Arrild by. Til området hører svømmehal, minigolf, legearealer, restaurant og dagligvareforretning samt en række andre faciliteter. Området grænser op til et større skov- og naturområdet ved Hønning Mose. Her er der plads til omkring 500 sommerhuse, og kommunen kan med planlægning give mulighed for at udvide området eller udlægge nye arealer.

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder


Et ungt talent fra musikskolen.
Løgumkloster kirke blev bygget i 1100 tallet sammen med klosteret som var hjemsted for de aktive cisterciensermunke, kirken er meget velbevaret og danner rammen om mange kirkemusikaktiviteter.
 

 

Faktaboks

Turismepolitik for Tønder Kommune