Infrastruktur og tekniske anlæg i Tønder Kommune

Infrastruktur og tekniske anlæg omfatter veje, stier, kollektiv trafik, vandforsyning og andre tekniske anlæg, der alle er dele af den kommunale virksomhed og øvrig offentlig virksomhed. Udviklingen af infrastrukturen skal ses i sammenhæng med udviklingen af det liv, vi gerne vil leve i by- og landområder, og den erhvervs- og turismeudvikling, vi gerne ser i fremtiden.

En velfungerende infrastruktur har stor betydning for udviklingen i Tønder Kommune.

Infrastruktur og tekniske anlæg får driften i samfundet til at fungere. Kommuneplanen gennemgår de enkelte temaer i forhold til den planlagte udvikling de næste 12 år.

Temaer om infrastruktur og tekniske anlæg omfatter:

 Veje og stier
 Jernbaner, havne og flyvepladser
 Trafiksikkerhed
 Kollektiv trafik
 Vandforsyning
 Spildevand
 Affald
 Bredbånd og fibernet
 Kystsikring

Alle temaer er afgørende for at dagligdagen fungerer for borgere og virksomheder. De fungerer som vigtige servicefunktioner.

 

 Faktaboks

Infrastrukturen skal binde kommunens mange aktiver sammen og fremme tilgængeligheden for borgere, turister og erhvervsliv.

 

 Billeder

Vores mål på vindmølleområdet tager udgangspunkt i tiltagende opmærksomhed på klima og miljø.Byport til Visby