Kommuneplan 2017-2029 Tønder Kommune

Generelt indhold

Kommuneplanen er en oversigtsplan for hele Tønder Kommune, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. kan orientere sig om mål for kommunens udvikling og om regler for arealanvendelse. Det er også en politisk plan, der beskriver de udviklingstemaer, som Kommunalbestyrelsen har prioriteret, og derudover er det et administrativt redskab.

Du kan skabe dig et hurtigt overblik over udviklingstemaer og hovedemner eller fordybe dig i de enkelte emner.

Kommuneplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Tønder Kommunes vision for udvikling i kommunen "Tønder - Grænseløs virkelighed" og Kommuneplanstrategi 2013-2014, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2014, og på grundlag af Planloven.

Sådan læser du planen
Kommuneplanen er en digital plan, så borgere og andre har nem adgang til at søge konkrete oplysninger. På indgangssiden til hvert emne i planen er der en kort sammenfattende beskrivelse af emnet. Jo mere viden du ønsker, jo længere skal du ned på siden eller klikke længere ind i emnet.

Under "Søg på ejendommen", er der mulighed for at se, hvilke planer og særlige interesser der er gældende for den enkelte ejendom. Søger du på din adresse eller matrikelnummer, har du en hurtig genvej til informationer om din ejendom eller området, hvor du bor.

I planen findes en række aktuelle links. Links inde i teksten fører til oplysninger et andet sted i kommuneplanen, mens links i højre side fører til eksterne supplerende oplysninger.

Indhold i planen
Kommuneplanen er inddelt i 3 hovedafsnit:

Udviklingstemaer
Her beskrives de politiske visioner for udviklingen af de emner, som har et særligt fokus i kommuneplanen.

Udviklingstemaerne er:

 • Den dansk-tyske forbindelse og erhverv
 • Borgere, byer og boliger
 • Det åbne land
 • Klima og energi.

Hovedstruktur & Retningslinjer
Den dansk-tyske forbindelse er et gennemgående tema i kommuneplanen, og de potentialer, der ligger heri, skal tages i betragtning ved udvikling i hele kommunen. Det indgår som en naturlig del i de fleste af de emner, som hovedstrukturen omhandler.

Hovedstrukturens emner er samlet i de hovedemner, som ikonerne på planens forside viser:

 • Bosætning og byudvikling
 • Erhverv
 • Livsfaser & Læring
 • Infrastruktur & Tekniske anlæg
 • Kulturarv
 • Oplevelser & Fritid
 • Landskab, Natur og Vand
 • Energi og Klima.

Når vi udvikler Tønder Kommune, skal vi koordinere og sikre balance mellem alle disse emner. Planen beskriver for hvert emne den forventede udvikling og arealanvendelse indenfor hvert af de områder i kommunen, der skal planlægges for - i overensstemmelse med planlovens kommuneplankatalog.

Hvert afsnit indeholder:

 • De politiske mål og handlinger, der udspringer af planens vision og af planstrategien
 • Retningslinjer eller administrative regler for arealanvendelsen til de emner, hvor der er krav om det.
 • Redegørelse, der uddyber planens forudsætninger og forhold til øvrig planlægning.

Kommuneplanrammer
Rammer for lokalplanlægningen er præcise bestemmelser for anvendelsen af de enkelte grunde og arealer i kommunen.

Kort
Der er interaktive kort både i planens hovedstruktur og i kommuneplanrammerne. På kortene kan du tænde for en "tema-knap" og få overblik over, om der gælder flere forhold for din adresse eller dit område. Der er signaturforklaringer, og du har mulighed for at printe kortene ud.

Miljøvurdering
Hvor der er sket ændringer og udlagt nye arealer i forhold til den gældende planlægning, er der foretaget vurdering af planens indvirkning på miljøet. Resultatet af denne screening kan ses under Miljøvurdering.

Til toppen

Faktaboks

Planloven

Planloven er grundlaget for kommuneplanlægningen. Planloven skal sikre at der sker en sammenfattende planlægning, som forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Planlægningen skal medvirke til at der værnes om natur og miljø.