Kulturliv og seværdigheder i Tønder Kommune

Vi har nem adgang til kulturtilbud i kommunen. Vi har finkultur, moderne kultur, kulturarv og den mere folkelige kultur og traditioner. Hertil kommer vores mange seværdigheder, hvor nogle er verdenskendte. Vi skal huske at fortælle om vores alsidige kulturtilbud både til borgere og gæster i kommunen.

Et alsidigt kulturliv er en særlig styrke
Vi vil gerne tilbyde aktiviteter og seværdigheder, der skaber livsglæde for alle. Vi tror på, at gode alsidige kulturtilbud i høj kvalitet kan bidrage til et godt hverdagsliv og et godt turistliv. Udvikling i kulturlivet understøtter derfor:

 • Bosætning
 • Turisme
 • Erhvervsudvikling
 • Livet i landdistrikterne.

Vi har fokus på udvikling af kulturlivet
Vi vil samarbejde om at udvikle kulturlivet i hele kommunen. Det skal ske sammen med kommunens lokalsamfund i byer og landdistrikter, frivillige foreninger, kunstnere og professionelle kulturinstitutioner m.fl.. Udgangspunktet for udvikling af kulturlivet er vores Kultur- og Fritidspolitik. Den reviderer vi i hver valgperiode.

Overordnet mål for kulturliv og seværdigheder
Vi skal være stolte af vores kulturaktiviteter og seværdigheder. Tønder Kommune skal være kendt for sine helt særlige kulturværdier. Borgerne i kommunen må gerne have en stor viden og medvirke til at præsentere turister og gæster for såvel eksisterende kulturhistorie som for nye og spændende kulturaktiviteter. Sammen skal vi udvikle kulturlivet ved at fremme nysgerrighed, kreativitet, nytænkning og livsglæde.

Afsnittet indeholder:

Vi skal være kendt for vores velfungerende og levende lokalsamfund. Vi skal vise, at vi forstår at værne om vores unikke kulturværdier og seværdigheder. Det alsidige kulturliv, som udspiller sig overalt i kommunen, har stor betydning for borgernes oplevelse af daglig livskvalitet. Det har også betydning for turisternes oplevelse af kommunen, når de besøger os

Mål for kulturliv og seværdigheder
Vi vil: 

 • øge borgernes kendskab og bevidsthed om egnens rige kulturarv og dens aktuelle betydning.
 • udbrede, videreudvikle og synliggøre den høje kvalitet der kendetegner kulturlivet i kommunen.
 • synliggøre og markedsføre de mange unikke seværdigheder vi har. Det vil vi gøre i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
 • arbejde for, at kommende generationer via daginstitutioner og skoler møder kulturen i al sin mangfoldighed – og
 • bidrage til almendannelse.
 • arbejde for en frugtbar balance mellem bredde og dybde i kulturlivet og mellem amatører og professionelle.

Handlinger
Vi: 

 • samarbejder med Museum Sønderjylland, som en af vores stærkeste medspillere, når det gælder kvalitet i kulturformidlingen.
 • samarbejder med Landdistriktsudvalget og frivillige organisationer som væsentlige aktører i udviklingen af kulturlivet i kommunen.
 • har oprettet foreningen Kulturelt Forum, som bl.a. er sparringspartner på kulturudviklingsområdet.
 • udnytter mindretallets og flertallets fælles dansk/tyske historie til at udvikle en ekstra dimension i den kulturelle mangfoldighed – både lokalt og i kraft af et grænseoverskridende kultursamarbejder.

Tønder Kommune har en lang liste af seværdigheder. Det er vores ønske at formidle seværdighederne til borgerne og de besøgende, og give øget viden om kommunens værdier, især om kultur og landskabsværdier. Det samarbejder vi med vore nabokommuner om.

Redegørelsen beskriver:

Unikke seværdigheder i kulturlandskabet
Vore forskelligartede landskaber og vore seværdigheder er mangfoldige:

 • Løgumkloster Kirke
 • Guldhornene
 • Hjemsted Oldtidspark
 • Slusen i Højer
 • Snæbelprojektet
 • Vesterende Ballum
 • Slotsgaden i Møgeltønder
 • Schackenborg
 • Nationalpark Vadehavet
 • Zeppelinmuseet i Tønder
 • Krigsminderne rundt om i kommunen
 • Slotsfelt laden
 • Museum Sønderjylland i Tønder
 • Højer Mølle
 • Trøjborg Slotsruin
 • Nationalmuseet Kommandørgården
 • Tønder Købstad
 • Rudbøl Grænse

Geografi og kulturliv
Vores geografiske placering giver kulturlivet tre dimensioner. Det drejer sig om:

 1. Påvirkningen fra de danske kulturhistoriske perioder
 2. Påvirkningen fra de tyske kulturhistoriske perioder
 3. Påvirkningen fra livet ved og med Vadehavet

De tre dimensioner præger fortsat udviklingen i kulturlivet i Tønder Kommune.

Landskabet, arkitekturen, skikke og traditioners betydning for kulturlivet
I en tid hvor oplevelsesøkonomien spiller en stor rolle har vores kulturhistorie en meget mere central rolle.

Vi har et hav af helt enestående oplevelser og fortællinger, vi kan præsentere for borgere og gæster i kommunen. Som eksempel kan nævnes bygningskulturen, kniplekunsten, hvalfangertraditionerne, møbeldesign, diger, marsk og koge, kirkemusik-klyngen, madkulturen og meget andet. Ikke mindst har det vakt stor opmærksomhed, da Vadehavet i 2014 blev udpeget som en del af Unescos Verdensarv for natur.

Vi har samtidig en række små unikke hverdagstraditioner, som fortjener en øget opmærksomhed, herunder ringridning, det specielt sønderjyske birkebål og brø´tort (rugbrødslagkage).

Grænseoverskridende samarbejde og kulturaftaler
Tønder Kommune bruger foreningen Kulturelt Forum som kulturel sparrings- og ideudviklingspartner. For at sikre sammenhæng og synergi i den kulturelle udvikling, indgår vi i kulturaftaler med de sønderjyske kommuner, nordtyske kreise og kommunerne i vadehavsregionen. Det grænseoverskridende perspektiv og den mangfoldighed det tyske mindretal i vores kommuner bidrager med, er kulturel berigelse, som vi inddrager i udviklingen.

Vi tager initiativ til nye kulturelle netværk og koordinerer udviklingsprojekter, som skal øge kvaliteten i de kulturelle tilbud i Tønder Kommune. Samtidig koordinerer vi tiltag, der tværfagligt udbreder kendskabet til vore mange seværdigheder og kulturelle tilbud.
Der er indgået to kulturaftaler:

 • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
 • Kulturaftale Vadehavet

Aftalerne definerer og beskriver indsatsområderne overfor de seværdigheder og indsatsområder, som aftalerne omfatter.

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder


Et ungt talent fra musikskolen.


Løgumkloster kirke blev bygget i 1100 tallet sammen med klosteret som var hjemsted for de aktive cisterciensermunke, kirken er meget velbevaret og danner rammen om mange kirkemusikaktiviteter.
 

 

 Links

Kultur og fritidspolitik for Tønder Kommune