Oplevelser og fritidsliv i Tønder Kommune

Tønder Kommune har et rigt kultur- og fritidsliv. Der er gode muligheder for at dyrke friluftslivets mange facetter i en meget alsidig natur, der spænder lige fra strand og marsk til hede og skov. Kommunens mange fritids- og kulturtilbud kommer både borgere og turister til gode.

Den årlige Tønderfestival er kommunens kulturelle fyrtårn, og den er kendt i både ind- og udland. Mulighederne for et aktivt fritidsliv finder man dog hele året og i hele kommunen, og det består af en lang række af vidt forskellige arrangementer og tilbud.

En bred vifte af foreninger tilbyder mangfoldige idræts- og fritidstilbud, som både er med til at fremme sundheden og styrke det sociale liv i nærområderne. Der er mange forskellige idræts- og fritidsfaciliteter, som også giver adgang til naturen. Der er rig mulighed for at dyrke naturinteresser og friluftsliv.

Vi har hele tiden fokus på at udvikle kultur- og fritidslivet i Tønder Kommune, og vi arbejder på at skabe endnu bedre adgang til vores unikke natur. Dette gør vi i stor udstrækning sammen med borgerne. Frivillige og deres engagement har stor betydning og deres ønsker og behov har vi fokus på.

Tønder Kommune har en ganske betydelig turisme. Der er mange overnatningsmuligheder bl.a. i feriecentre og sommerhusområder. Vi vil øge tilgængeligheden og kvaliteten i og omkring nogle af sommerhusområderne.

Du kan klikke ind på nedenstående afsnit og læse mere om udviklingen af de enkelte områder:

 Billeder


Tønder Festivalen er vores fyrtårn. Den samler hvert år flere end 40.000 gæster i Tønder.


Højer Sluse fortæller historien om forbindelsen med Vidåsystemet og Vadehavet som passagen for en livlig handelstrafik med datidens handelsvarer kniplinger, korn og kvæg. En forbindelse der var vigtig for den driftige handelsby Tønder.