Mindre børn i Tønder Kommune

I Tønder Kommune arbejder vi for, at børnene i dagtilbud får mod på livet og lyst til at lære.

Styrker i indsatsen for børn i dagtilbud
Vi giver børn mod på livet og lyst til at lære. Børnelivet skal være mangfoldigt med alsidig trivsel og udvikling. Vi tilbyder børn et sundt og trygt miljø, hvor sundhed, bevægelse, kulturelle tilbud og samspil med naturen er dele af hverdagen. Alt sammen i inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.

Fokus i indsatsen for børn i dagtilbud
Tønder Kommune sætter fokus på den gode overgang fra dagtilbud til skole. Alle skoler og kommunale børnehaver samarbejder derfor om rullende skolestart. På den måde ønsker vi at sikre kontinuitet og helhed omkring børnenes trivsel, sundhed og læring.

Overordnede mål for børn i dagtilbud
Det er vores mål at give alle børn i Tønder Kommune mod på livet og lyst til at lære.

Afsnittet indeholder:

Tønder Kommune vil give børn mod på livet og lyst til at lære.

Mål for mindre børn
Vi vil:

  • sikre trivsel og udvikling for dit barn i inkluderende miljøer.
  • skabe et sundt og trygt miljø, der sikrer sundhed og bevægelse for dit barn.
  • tilbyde læring, der giver dit barn forståelse for kulturelle værdier og samspillet med naturen.
  • et mangfoldigt børneliv,

Handling
Vi:

  • sikrer kvalitet i tilbuddene.
  • tilbyder 0-6 års institutioner i de byområder, hvor det er muligt.
  • arbejder for gode overgange fra dagtilbud til skole.
  • samarbejder tæt med skolerne om rullende skolestart.

Vi vil i dagtilbuddet give børn mod på livet og lyst til at lære. Derfor tilbyder vi børn alsidig trivsel og udvikling, sundhed og bevægelse, kulturelle tilbud og samspil med naturen. Alt sammen i inkluderende udviklings- og læringsmiljøer. 

Redegørelsen består af:

Et mangfoldigt børneliv
Børn er forskellige. I Tønder Kommune bruger vi forskelligheden aktivt og bevidst. I Tønder Kommune tilbyder vi alle børn udfordringer og oplevelser, der støtter det enkelte barn i dets styrkesider. På den måde fremmer vi trivsel, læring og udvikling. Alle børn i Tønder Kommune skal dagligt opleve små succeser.

Alsidig trivsel og udvikling
I Tønder Kommune er børnene omgivet af nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi ser og anerkender det enkelte barn som unikt. Derved støtter vi børnene i at udvikle deres egne kompetencer og færdigheder.

Sundhed og bevægelse
I Tønder Kommune tilbyder vi børnene et sundt og trygt miljø. Et miljø, hvor børnene kan udfolde sig både fysisk og psykisk, og hvor der er rammer for en sund livskvalitet. En sund livskvalitet der fremmer trivsel, læring og udvikling.

Kulturelle værdier og samspil med naturen
Børn i Tønder Kommune får forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. De oplever at have en aktiv rolle i egen udvikling og læring, inspireret af voksne.

Inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
Vi lægger vægt på, at alle børn i Tønder Kommune har ret til at være aktive deltagere i hverdagslivets fællesskaber.

Særlige indsatser for børn i dagtilbud
Struktur, overgange og kontinuitet er vigtige elementer i børns hverdag. Derfor gør vi i Tønder en særlig indsats på disse områder

Struktur og organisering af dagtilbudsområdet
Tønder Kommune tilpasser strukturen sådan, at institutionerne fagligt og økonomisk kan skabe en god kvalitet i tilbuddene. Vi vil i Tønder Kommune om muligt etablere 0–6-års institutioner i byområder, hvor der i dag alene tilbydes kommunal dagpleje.

Overgang fra dagtilbud til skole
Tønder Kommune sætter fokus på overgang fra dagtilbud til skole. Tønder Kommune har rullende skolestart.
Vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet mellem dagtilbud og skole højt. Det gør vi for at sikre helhed omkring børnenes trivsel, sundhed og læring.

Kompetenceteam i alle dagtilbudsområder
For at sikre et tæt tværfagligt samarbejde mellem de tilstedeværende faggrupper er der etableret kompetenceteam i alle fire dagtilbudsområder i kommunen. Kompetenceteamene består af fagpersonale fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), socialrådgivere og sundhedsplejen.

På den måde vil vi få mulighed for at styrke den tværfaglige og tidlige indsats for børn med særlige behov. Vi kan sikre, at de menneskelige og materielle ressourcer, det kræver at skabe inkluderende læringsmiljøer, kan stilles til rådighed dér, hvor barnet lever sit hverdagsliv.

Forskellige tilbud til børn i dagtilbud
Familier har forskellige dagtilbudsvalg. I Tønder Kommune findes en række private daginstitutioner, som tilbyder dagtilbud til børn - deriblandt flere tyske daginstitutioner.

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Børn skal have trygge miljøer med sundhed og bevægelse.

Børn skal være omgivet af nærværende og omsorgsfulde voksne.

 

 Faktaboks

Links:
Politikker og vejledninger for dagtilbud i Tønder Kommune.

Definition:
Vi giver i Tønder Kommune børn mod på livet og lyst til at lære!

Inklusion forstås i Tønder Kommune som lige deltagerbetingelser i fællesskaber for alle børn.

Dagtilbud for børn består af børnehaver, vuggestuer, småbørnsgrupper og dagpleje.