KOMMUNEPLAN 2017 - 2029

Kommuneplan for Tønder Kommune

I Kommuneplanen kan ses hvordan byernes udvikling, arealernes anvendelse i det åbne land og andre elementer forventes at blive i de kommende år frem til 2029. Kommunerne har pligt til at planlægge for udviklingen og sikre kultur-, natur- og landskabsværdier.

I kommuneplanrammerne ses hvad der konkret er planlagt for i de enkelte byområder og delområder.