Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune Nabokommuner

Kommuneplan 2017-2029 for Tønder Kommune er udarbejdet under hensyn til en sammenhængende planlægning med nabokommunerne, og et samspil med den Regional Udviklingsplan for Region Syddanmark på de områder, der er aktuelle i Tønder Kommune. Dertil afholdes der orienterende møde med Nationalpark Vadehavet.

Nabokommunerne til Tønder Kommune er Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune og Esbjerg Kommune. Alle kommuner er beliggende i Region Syddanmark, og skal forholde sig til den samme regionale udviklingsplan.

I forhold til Esbjerg Kommune indgår Tønder Kommune i Vadehavskommunernes tværkommunale plansamarbejde sammen med de øvrige vadehavskommuner Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner. Der afholdes halvårlige møder.

Mødernes formål er gensidig orientering og drøftelse af den aktuelle planlægning for at sikre sammenhæng og regionale hensyn. Det giver mulighed for koordinering af planlægning henover kommunegrænserne, og medvirker til at mindske indsigelser til kommuneplaner og følgende tillæg.

Forholdet til nabokommunernes kommuneplaner er fulgt under udarbejdelse af kommuneplanen.

I planperioden vil der i forbindelse med realisering af konkrete projekter blive indledt et samarbejde, såfremt projekterne har betydning for en nabokommune.

Til toppen