Borgere, byer og boliger

Tønder kommune består af mange større og mindre bysamfund i naturskønne omgivelser. Byer som har hver deres særpræg og styrke. Det er vigtigt at borgene er bevidste om deres bys særlige styrke og muligheden for også selv at kunne påvirke udviklingen. Det er lige så vigtigt, at byerne ser sig selv som en del af helheden i kommunens udvikling. Hverken boliger eller byer kan give det gode liv hvis ikke borgerne er med. Det er borgerne der tilsammen inspirere og give den kraft som er Tønder Kommune.

Helheden er større end delene.
Kommuneplanen fastlægger et bymønster, et mønster der er en administrativ nødvendighed og uanset byernes rolle i kommuneplanen, betragtes alle byerne som et godt sted at bo og med mulighed for en positiv udvikling. Vores byer har hvert deres særpræg og styrke, forhold der ofte definere deres funktion. Det er vigtigt at udviklingen af byerne sker med fokus på byens særpræg og styrke, så denne ikke udviskes, men fastholdes og forstærkes som en del af byens egen identitet.

Tønder er vores egnscenter, med Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro, Højer og Agerskov som områdebyer. Sammen er de kommunes udviklingsdynamo.

Kommuneplanen sikrer erhvervslivets vækstmuligheder.
Nordøst for Tønder udtages et større erhvervsareal, der i stedet planlægges for solceller. Samtidigt udlægges der nye erhvervsarealer omkring eksisterende virksomheder i Toftlund og Agerskov samt to nye erhvervsområder i Skærbæk, og Løgumkloster. Det vurderes at udlæggende og de eksisterende erhvervsarealer i egnsbyen Tønder og områdebyerne Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro, Højer og Agerskov sikrer erhvervslivet forsat vækstmulighed.

Tønder Kommune fastholder udlagte boligområder.
I perioden 2006-2016 er der bygget 826 boliger i Tønder Kommune. I samme periode er befolkningen i Kommunen faldet med 2.740 personer og befolkningsfremskrivningen frem til 2030 viser et yderligere fald på 3.162 personer.

Det er kommunes vurdering at selv med et faldende befolkningstal er der behov for at fastholde eksisterende og i et par tillfælde udlægge nye boligområder, så der i egnsbyen Tønder og områdebyerne Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro, Højer og Agerskov fortsat er mulighed for nye større boligområder.

I lokalbyerne fastholdes eksisterende boligområder og der er stadig mulighed for at afrunde eller huludfylde vores landsbyer.

Til toppen