Skolebørn i Tønder Kommune

I Tønder Kommune arbejder vi for, at dit barn får mod på uddannelse og lyst til at lære - gennem skoletiden. Det vil vi opnå ved at etablere tidssvarende undervisningstilbud med inspirerende læringsmiljøer i centrum.

Styrker i undervisningen
Vi ønsker at give børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære, fordi vi sætter den faglige, personlige og sociale udvikling højt. Derfor prioriterer vi også kvalitet i undervisningen og udfordringer til barnet og den unges læring højt. Vi lægger vægt på, at skolens undervisning og fritidstilbud er præget af engagement, ansvarlighed og glæde.

Fokus i undervisningen
Vi arbejder med rullende skolestart i overgangen fra dagtilbud til skole. Det gør vi for at sikre gode overgange og kontinuitet i dit barns liv. Vi ønsker at give eleverne helhed og sammenhæng i hverdagen. 
Dit barn skal have tidssvarende læringsmiljøer. Derfor arbejder vi for, at dit barn har gode og inspirerende fysiske rammer. Bygninger og omgivelser skal tilgodese børns forskellige måder at lære på, og skal teknologisk og pædagogisk leve op til nutidig standard.

Overordnede mål for undervisningen
Vi ønsker at give børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære. Det vil vi opnå ved at have tidssvarende undervisningstilbud med inspirerende læringsmiljøer i centrum.

Afsnittet indeholder:

Tønder Kommune ønsker at give dit barn mod på uddannelse og lyst til at lære.

Mål for skolebørn
Vi vil:

 • at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
 • at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglig trivsel.
 • at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden.

Handlinger
Vi:

 • inkluderer 95 % af eleverne i skolen i almen undervisningen, og fastholder niveauet.
 • etablerer konkrete tiltag for at leve op til og fastholde regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • indfører tysk fra 0. klasse for alle elever i Tønder Kommune, fordi det også i skolens undervisning skal være tydeligt, at vi er en grænsekommune.
 • har en læseplan for iværksætteri for elever i overbygningen, fordi vi gerne vil give mod og kundskaber til at være iværksætter hele livet.

Tønder Kommune giver skoleeleverne mod på uddannelse og lyst til at lære. Derfor arbejder vi for kvalitet i en undervisning, der foregår i tidssvarende læringsmiljøer. Det skal ske samtidig med, at skolestrukturen er i harmoni med børnetallet med børnetallet.

Redegørelsen beskriver:

Skolebørn
Vi giver i Tønder Kommune børn og unge mod på uddannelse og lyst til at lære. Det vil vi opnå ved at etablere tidssvarende undervisningstilbud med inspirerende læringsmiljøer i centrum.
Udviklingen i børnetallet betyder, at Tønder Kommune i 2021 vil have ca. 3750 skolesøgende børn modsat ca. 5250 i 2009.

Kvalitet i skoleelevernes undervisning
For at Tønder Kommune kan opretholde kvaliteten i undervisningen i folkeskolen skal skolerne være tidssvarende både fysisk og pædagogisk. Udviklingen skal være i harmoni med udviklingen i børnetallet.

Tønder Kommunes skolevæsen har fokus på:

 • kvalitet i undervisningen
 • inkluderende læringsmiljøer med plads til alle
 • helhed og sammenhæng i barnets/den unges hverdag
 • tidssvarende læringsmiljøer.

Tysk i hele skoleforløbet er blevet et særkende for Tønder Kommunes skolevæsen. Alle elever skal sprogligt og kulturelt kunne begå sig frit i en to-kulturel virkelighed.

Ungdomsskoletilbud
Tønder Kommunes Ungdomsskole gør det attraktivt at være ung i Tønder Kommune. Ungdomsskolen medvirker gennem elev- og klubråd til at uddanne eleverne til medborgere i et demokrati.

Gennem ungdomsskolen sikrer Tønder Kommune:

 • et mere varieret undervisnings-, uddannelses- og fritidstilbud.
 • et samarbejde, der varetager de unges interesser på tværs af lokalområderne.
 • et samvær i større elevgrupper såvel i undervisnings- som fritidstilbud.

Tønder Kommunes Ungdomsskole sørger igennem SSP-samarbejdet for:

 • at kommunens samarbejde på ungeområdet fungerer optimalt.
 • at børn og unge i Tønder Kommune lever det gode ungdomsliv uden for mange ”blå mærker”.

Skolernes tilbud styrker muligheden for at bryde den negative sociale arv og opnå Tønder Kommunes og regeringens mål om, at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mulighed for forskellige skolevalg
I Tønder Kommune findes en række private skoler og efterskoler, som tilbyder undervisning til dit barn - deriblandt flere tyske skoler.

Til toppen

 

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Skolerne i Tønder Kommune skal være tidssvarende fysisk og pædagogisk.

Vi tror på, at uddannelse er vejen til det gode liv.
 

 

 Faktaboks

Tønder Kommunes politikker og vejledninger for skoleområdet kan ses her