Idrætsfaciliteter i Tønder Kommune

Tønder Kommune har mange idrætsfaciliteter. De ligger spredt i hele kommunen. Derfor har borgerne gode muligheder for udfoldelse tæt på deres bopæl, og vi har gode tilbud til vores turister. Vi lægger vægt på, at idrætsfaciliteterne skaber rammer for både sportslig udfoldelse og for foreningsliv. Det vil være medvirkende til at styrke fællesskabsfølelse, netværk og socialt liv.

Styrke ved idrætsfaciliteter
Vi har et rigt idrætsliv, der fremmer sundheden i kommunen. Der er en vifte af gode idrætsfaciliteter, som giver muligheder indenfor mange sportsgrene. Faciliteterne er fordelt over hele kommunen, så alle borgere har mulighed for at dyrke idræt inden for kort afstand.

Fokus på udvikling af fritidsfaciliteter i samarbejde med foreningslivet
Tønder Kommune har også et rigt og alsidigt foreningsliv, og der skal være gode rammer for det frivillige arbejde. Vi vil inddrage foreningernes viden og erfaringer, når vi udvikler fritidsfaciliteterne i kommunen. Det er vigtigt, at vore idrætsanlæg og vores fritidsfaciliteter får den kvalitet, som borgerne efterspørger.

Vi vil styrke de bæredygtige idrætscentre, haller og multicentre, hvor der er behov for aktivitet og, hvor der må tages hensyn til acceptable afstande. En styrkelse og udvikling betyder ikke nødvendigvis større arealudlæg, men f.eks. fokus på øget kvalitet.

Overordnet målsætning for fritidsfaciliteter
Fritidsfaciliteterne skal udnyttes optimalt. De skal bruges på kryds og tværs af kommunen. Børn, unge, voksne og ældre borgere skal kunne dyrke flest mulige aktiviteter og socialt fællesskab i kort afstand fra deres bopæl.

Afsnittet indeholder:

Vi vil sikre en fortsat god udvikling for idrætsliv og idrætsfaciliteter i hele kommunen. Frivillige og engagerede borgere gør en stor indsats for at sikre, at borgere i alle aldre og i alle hjørner af kommunen, har mulighed for at udfolde sig. Kommunen skal også i fremtiden inddrage foreningslivet i samarbejdet om et godt idrætsliv. Desuden skal Tønder Kommune skabe muligheder for udfoldelse af eliteidræt.

Mål for idrætsfaciliteter
Vi vil:

  • arbejde for nærhedsprincippet, som er bærende i det lokale forenings- og idrætsliv,
  • gennem idræt støtte op om netværk, der forpligter og skaber gensidigt ansvar for hinandens trivsel,
  • have fokus på eliteidræt, som en mulighed for unge i Tønder Kommune. Eliteidræt skaber rollemodeller som tilskynder andre unge til at dyrke sport og idræt,
  • støtte haller, multicentre og andre faciliteter på et bæredygtigt grundlag for at dække nærområdernes behov.

Handlinger
Vi:

  • skaber gode rammer for det frivillige idrætsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer.
  • giver tilskud til uddannelse af foreningsledere for at sikre den fortsatte rekruttering til foreningslivet og fastholde kvaliteten i de frivillige tilbud.
  • sikrer at børn og unge har adgang til faciliteter til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.

Udfoldelse, der skaber fællesskab, får betydning for, at vore borgere føler sig trygge og trives i nærområderne

Redegørelse beskriver:

Børn og unges udfoldelsesmuligheder
Børn og unge er aktive i videreudviklingen af gode fritidsaktiviteter - også i landdistrikterne.
Derfor bakker vi op om børn og unges udfoldelsesmuligheder i lokalområderne. Børn og unge skal således inddrages i de fællesskaber der skabes i byerne og på landet.

Netværk understøtter trivsel og udfoldelse
Vi vil bakke op om de netværk, der understøtter gensidigt ansvar for hinandens trivsel og udfoldelsesmuligheder. Vi skal også sørge for, at vores børn og unge gives plads i de sammenhænge, hvor der skabes forpligtende fællesskaber. Netværk kan dannes på tværs af alder og interesser.

Lokalområdets betydning for udfoldelsesmuligheder
Udvikling af idrætsfaciliteter skal være bæredygtig. Det betyder f.eks. at de forandringer, der sker i et lokalområde, kan få konsekvenser for, om en facilitet/aktivitet kan opretholdes. Stigende eller faldende befolkningstal i et område kan få betydning.

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder


Sportsstævne med medaljeoverrækkelse. Foreningssport har et godt tag i børn og unge.
Rideklubberne har fine rammer.