Læsevejledning

Kommuneplan 2017-2029 for Tønder Kommune er en digitalplan. Den er en oversigtsplan for hele Tønder Kommune med mål, retningslinjer og rammer for kommunens udvikling i de kommende 12 år.

I kommuneplanen er der 3 hovedafsnit,

  • Udviklingstemaer
  • Hovedstruktur
  • Kommuneplanrammer

Udviklingstemaerne er visionsafsnit, som beskriver de overordnede politiske visioner for udviklingen inden for hvert tema.

Hovedstrukturen beskriver målsætningen og fastlægger retningslinjerne for hvordan udviklingen kan ske og hvad der skal tages højde for inden for de enkelte emner. Billederne på forsiden viser hovedstrukturens 8 emner, du kan åbne emnet ved at klikke på billedet. Emnerne kan også ses ved at klikke på Hovedstruktur i bjælken for oven.

På indgangssiden til hvert emne i planen er der en kort sammenfattende beskrivelse af emnet. Jo mere viden du ønsker, jo længere skal du ned på siden eller klikke længere ind i emnet. 

Under "Søg på ejendommen", er der mulighed for at se, hvilke planer og særlige interesser der er gældende for den enkelte ejendom. Søger du på din adresse eller matrikelnummer, har du en hurtig genvej til informationer om din ejendom eller området, hvor du bor. 

I planen findes en række aktuelle links. Links inde i teksten fører til oplysninger et andet sted i kommuneplanen, mens links i højre side fører til eksterne supplerende oplysninger.

I hovedstrukturen er der i højre side under de fleste emner et interaktivt kort. Ved et klik på kortet åbnes det. Det er muligt at zoome ind og ud ved at bruge +/- nederst til højre. Signaturforklaring kan åbnes i bjælken for oven. Her kan baggrundskortet også ændres under baggrund.

Kommuneplanrammerne åbnes i bjælken for oven. Herfra er det muligt at åbne de rammer, der gælder for lokalplanlægningen i de enkelte lokalområder og byer i kommunen.